Biuletyn Informacji Publicznej - Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
http://zgorzeleclo.bipszkola.pl

Dyrekcja

Skład

Dorota Chitruń

Dyrektor

Magdalena Siemaszko

Wicedyrektor